onsdag 20 maj 2015

Mitt april (april din gamla sill)

Pude: sex (6) pass
Ledighetsdagar: sexton (16!) stycken [varav sex (6) stycken pipi]
Lenksu: sex (6) stycken, sammanlagt fyrtiosjukommaåtta kilometer (47,8 km)
Trappträning: en styck
Orientering: en (helt kakkabajs) gång

Annars ok men jag känner att en kort klarläggning behövs: int sätter man nu kära nån ändå kontrollen 10 meter från var kartan tar slut!!!


/Samma FÄ fortfarande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar