lördag 31 januari 2015

Första månaden på nittonde året

Dags för månadsuppdatering hej!

Lediga dagar x10, varav hälften i kombination med CERN-resan
Gym x7, sammanlagt ung. 7 h
Länkar x6, sammanlagt 36,25 km, 4:42 h, varav den märkvärdigaste torde vara morgonlänken på Genève-sjöns strandlinje
Kvartersorientering x2, 12 km och 2:37 h
Abigymnastik x4, innehållandes innefotboll, redskapsgymnastik, handboll och badminton
Badminton x1
Vattenlöpning x1

Sådant denna månad, och även om jag inte riktigt kom upp till min målsättning varken i mängden länkar eller i gymmandet så är jag riktigt nöjd. Nästa månad kommer att innehålla en massa spännande saker som möjligtvis äter upp av träningstiden, men fortfarande så vore det ju riktigt ändamålsenligt att skrapa ihop två länkar i veckan liksom också två gympass - sist och slutligen inte ett allt för svåruppnåeligt mål!

53. av 65...

/Fysikälskaren i väntan på allt (fysikrelaterat och inte fysikrelaterat) som februari kommer att hämta med sig!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar